Bảo Hiểm UL4 – TRỌN VẸN CÂN BẰNG sẽ giúp chúng ta có cuộc sống cân bằng và vững vàng cho dù ngày mai sẽ có những điều khác biệt. Mang đến cho khách hàng một giải pháp, một món quà dành cho sự AN TÂM TRỌN VẸN trong cuộc sống ngay khi ngay mai có những điều khác biệt.

BẢO HIỂM

TRỌN VẸN
CÂN BẰNG

GIẢI PHÁP MỚI NHẤT 2021 TẠI AIA

1 GIẢI PHÁP ĐA NHU CẦU

QUYỀN LỢI BMBH
ƯU VIỆT

CƠ CHẾ TÍCH LŨY
TỐI ƯU

TÍNH NĂNG BẢO VỆ
VƯỢT TRỘI

2

QUYỀN
LỰA CHỌN

QUYỀN LỢI CƠ BẢN

QUYỀN LỢI NÂNG CAO

TỐI ƯU PHÍ BẢO HIỂM

TỐI ƯU MỨC BẢO VỆ

Đây là giải pháp mới nâng cấp từ UL3 - AN PHÚC TRỌN ĐỜI ƯU VIỆT Với nhiều thay đổi đổi độc đáo và gia tăng quyền lợi cho khách hàng.

0đ/ngày

THAM KHẢO NGAY MỨC BẢO VỆ MONG MUỐN

ƯỚC TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

ƯỚC TÍNH NGAY

BẢO VỆ TOÀN DIỆN NGAY HÔM NAY CHỈ VỚI :

BẠN CẦN TƯ VẤN?

TÔI CẦN TƯ VẤN

3 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ THAM GIA

01

02

03

KHẢO SÁT & ĐÁNH GIÁ NHU CẦU

TƯ VẤN & HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

HOÀN TẤT HỒ SƠ THAM GIA

Phí bảo hiểm Đóng Thêm

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN
CƠ BẢN

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN
CƠ BẢN

- CP QLQ

+ Lãi Đầu Tư

Quỹ LKC

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN
HỢP ĐỒNG

Vai trò :
1. Chi trả các khoản khấu trừ hàng tháng
2. Chi trả QLBH
3. Rút tiền từ GTTK

-

Chi phí Ban Đầu

Phí bảo hiểm
được Phân Bổ

KHẤU TRỪ HÀNG THÁNG

-

 • Chi phí bảo hiểm Rủi Ro
 • Chi phí quản lý hợp đồng 

Khoảng thưởng duy trì đóng phí  ( Nếu có ) được phân bổ vào GTTK cơ bản

Phí bảo hiểm Cơ Bản

Vai trò :
1. Rút tiền từ GTTK 
2. Chi trả QLBH
3. Chi trả các khoản khấu trừ hàng tháng ( từ năm HĐ thứ 5

BẢO HIỂM

TRỌN VẸN CÂN BẰNG

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

TƯ VẤN CHO TÔI

Phí bảo hiểm Đóng Thêm

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN
CƠ BẢN

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN
CƠ BẢN

- CP QLQ

+ Lãi Đầu Tư

Quỹ LKC

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN
HỢP ĐỒNG

Vai trò :
1. Chi trả các khoản khấu trừ hàng tháng
2. Chi trả QLBH
3. Rút tiền từ GTTK

-

Chi phí Ban Đầu

Phí bảo hiểm
được Phân Bổ

KHẤU TRỪ HÀNG THÁNG

-

 • Chi phí bảo hiểm Rủi Ro
 • Chi phí quản lý hợp đồng 

Khoảng thưởng duy trì đóng phí  ( Nếu có ) được phân bổ vào GTTK cơ bản

Phí bảo hiểm Cơ Bản

Vai trò :
1. Rút tiền từ GTTK 
2. Chi trả QLBH
3. Chi trả các khoản khấu trừ hàng tháng ( từ năm HĐ thứ 5

BẢO HIỂM

TRỌN VẸN CÂN BẰNG

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN
CƠ BẢN

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN
CƠ BẢN

TƯ VẤN CHO TÔI

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

BẢO VỆ VƯỢT TRỘI

Trước mọi rủi ro trong cuộc sống: thương tật do tai nạn, bệnh ung thư, mất khả năng lao động, bênh giai đoạn cuối và tử vong.

TÍCH LŨY TỐI ƯU

Cơ chế hoạt động ưu việt, tách bạch vai trò của hai tài khoản, đầu tư thêm, thưởng duy trì hợp đồng & linh hoạt rút tiền từ GTTK.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LINH HOẠT TỐI ĐA

BMBH chủ động lựa chọn kế hoạch bảo vệ & tích lũy cũng như linh hoạt thay đổi để thích ứng với mọi sự biến động trong cuộc sống.

QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT

Sở hữu ngay Quyền Lợi Bảo Hiểm "Đặc Biệt" duy nhất tại thị trường Việt Nam.

TÓM TẮT QUYỀN LỢI UL4

THÔNG TIN THAM GIA

 • Tuổi tham gia của NĐBH: 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
 • Định kỳ phí: theo định kỳ đóng phí của sản phẩm chính (năm/nửa năm/quý/tháng)

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Thương Tật
Do Tai Nạn
( Trước 65 tuổi )

Nhận 100% STBH - theo tỉ lệ thương tật , khấu trừ khi chi trả từ vong do tai nạn

1

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
( TTTB&VV Trước 75 tuổi)

Cơ Bản : Số tiền lớn hơn giữa GTTK và  STBH + GTTK đóng thêm
Nâng cao : Tổng số tiền GTTK và STBH + GTTK đóng thêm

2

Ung Thư Nghiêm Trọng

Nhận thêm 25% STBH tối đa 10 tỷ 
( không khấu trừ vào STBH )

3

Bệnh Giai Đoạn Cuối

Cơ Bản : Số tiền lớn hơn giữa GTTK và  STBH + GTTK đóng thêm
Nâng cao : Tổng số tiền GTTK và STBH + GTTK đóng thêm

4

Được xác nhận bởi 2 Bác Sĩ chuyên khoa chuẩn đoán là sẽ tử vong trong 6 tháng

Tử Vong

Cơ Bản : Số tiền lớn hơn giữa GTTK và  STBH + GTTK đóng thêm
Nâng cao : Tổng số tiền GTTK và STBH + GTTK đóng thêm

5

Tử Vong Do Tai Nạn
( Trước 65 tuổi )

Điều kiện nhận : Hợp đồng còn hiệu lực
Nhận thêm +100% STBH , tối đa chi trả là 10 tỷ

6

Tử Vong Do Tai Nạng Đặt Biệt
( Trước 65 tuổi )

Nhận thêm +200% STBH , tối đa chi trả là 10 tỷ
(Tử vong do phương tiện công cộng, thang máy công cộng, tòa nhà công cộng)

7

Không Hút Thuốc Lá
( Tử vong trên 15 tuổi)

Nhận 15% STBH , tối đa chi trả là 10 tỷ

8

QUYỀN LỢI TÍCH LŨY

Lãi Suất Cam Kết Tối Thiểu

1

NĂM

LÃI

3.5%

3%

2%

1.5%

1%

1

2-3

4-5

6-10

11+

Đầu Tư Thêm
(Top-up)

Tối đa 5 lần phí Cơ Bản - Hoàn tất phí Cơ Bản quy năm

3

Đáo Hạn
Hợp Đồng

Khi NĐBH đạt 100 tuổi , nhận 100% GTTK

5

Lựa Chọn
QLBH

QLCB : Tối ưu phí Bảo Hiểm
QLNC : Tối ưu mức Bảo Vệ

1

QUYỀN LỢI LINH HOẠT

Chọn Định Kì
Đóng Phí Bảo Hiểm

Lựa chọn đóng Năm / Nửa Năm / Quý

2

Tăng / Giảm
Phí Bảo Hiểm

Sau năm hợp đồng thứ 2 và trước 65 tuổi, 30 ngày trước ngày kỉ niệm hợp đồng , trong khoản Min - Max 

3

Đóng Phí Bảo Hiểm
Linh Hoạt

Đóng ĐÚNG ĐỦ trong 4 năm đầu từ năm thứ 5 có bao nhiêu đóng bấy nhiêu.

6

Đảm Bảo Duy Trì
Hiệu Lực Hợp Đồng

Đóng ĐÚNG ĐỦ trong 4 năm đầu và chưa rút vượt 80% GTTK Cơ Bản

7

Tăng STBH Miễn Thẩm Định

Tặng trong các Sự Kiện Đặc Biệt :
( Kết hôn / sinh con / nhận con nuôi )

8

( Sau năm thứ 2 và trước 65 tuổi  , tăng 25% STBH / lần , tối đa 2 lần )

Rút Tiền Từ GTTK

GTTK Cơ Bản :  Được rút từ năm Hợp Đồng Thứ 3

GTTK Đóng Thêm : Bất kì lúc nào

4

 • GTTK Cơ bản :  Rút tối thiểu 2 triệu, tối đa 80% tổng tiền
 • GTTK Đóng thêm : Rút tối thiểu 2 triệu , tối đa 100% tổng tiền

Thay Đổi Kì
Đóng Phí

30 ngày trước ngày kỉ niệm Hợp Đồng.

5

Tăng / Giảm
Số Tiền Bảo Hiểm

Sau năm hợp đồng thứ 2 và trước 65 tuổi, Tăng giảm trong khoản Min - Max

4

Thưởng Duy Trì
Hợp Đồng

2

THƯỞNG

 • Hợp đồng chưa từng mất hiệu lực
 • Tại năm nhận thưởng đóng đủ phí cơ bản & đều đặn
 • Không rút tiền từ GTTK CB

Điều Kiện Nhận :

NĂM

5 - 9

10+

 +12.5%/năm Phí CB 

 +15%/năm Phí CB 

TƯ VẤN CHO TÔI

TƯ VẤN CHO TÔI

TƯ VẤN CHO TÔI

Giá trị tài khoản được
hình thành như thế nào?

Ví dụ minh hoạ phân bổ phí

Các điều khoản loại trừ

Thông tin về sản phẩm tại website này chỉ mang tính tóm tắt các nội dung cơ bản của sản phẩm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo Quy tắc và Điều khoản Bảo Hiểm UL4 – TRỌN VẸN CÂN BẰNG (với tên kỹ thuật: Bảo hiểm Liên Kết Đơn Vị - Phiên bản 2021, được phê chuẩn theo công văn số 289/BTC-QLBH ngày 11/01/2021của Bộ Tài Chính).

Các lưu ý để đảm
bảo quyền lợi của bạn

THÔNG TIN THÊM

TRỌN VẸN CÂN BẰNG

BẢO HIỂM

BẠN CẦN TƯ VẤN?

TÔI CẦN TƯ VẤN

3 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ THAM GIA

01

02

03

KHẢO SÁT & ĐÁNH GIÁ NHU CẦU

TƯ VẤN & HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

HOÀN TẤT HỒ SƠ THAM GIA

THAM GIA NGAY HÔM NAY
ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

TƯ VẤN CHO TÔI

Để lại thông tin tại đây , chúng tôi sẽ liên hệ lại trong vòng 24h làm việc.